Privatlivspolitik for Bakke Auto A/S behandling af personoplysninger

Hos Bakke Auto A/S overholder vi persondatalovgivningen. Ifølge loven skal vi oplyse dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger f.eks. i forbindelse med at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger.

Formål og typer af oplysninger

Bakke Auto A/S behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:

 • Køb/salg af biler og leasing af biler
 • Servicering og værkstedsydelser
 • Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet i samtykketeksten, hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring
 • Generelle formål som f.eks. overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling.

Bakke Auto A/S indsamler oplysningerne hos dig via offentligt tilgængelige kilder som f.eks. motorregistreret, cpr. -registret mv. og behandler blandt andet følgende kategorier af oplysninger:

 • Navn på ejer eller bruger af bilen
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Oplysninger om købshistorik hos Bakke Auto A/S 
 • Oplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata
 • Informationer fra bilens It/styreboks.
 • Informationer fra salg og servicering af bilen
  • F.eks. ved særligt udstyr på en bestemt bil
 • Informationer om forsikring af bilen, herunder forsikringsselskab, antal skader på bilen mv.
 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn.
  • F.eks. indkaldelse til service
 • Informationer om finansiering af bilen.
  • F.eks. oplysninger om finansieringsinstitut, pant i bilen, lånebeløb mv.
 • Informationer fra førsalgs-aktiviteter
  • Herunder f.eks. kampagner
 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring.

Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)

Dine oplysninger anvendes til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering. Det kan f.eks. være profilering med henblik på markedsføring, inddeling i kundegrupper mv. 

Juridisk grundlag for behandling

Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af en kontrakt, f.eks. kontrakt om køb og salg af en bil, tegning af forsikringer, aftaler om finansiering af biler, booking og gennemførelse af værkstedbesøg mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 60, stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c) 
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a). Oplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag. Derfor kan du opleve, at oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket evt. trækkes tilbage. 
 • Interesseafvejning ift. at dokumentere overholdelse af lovgivningen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f) 
 • Interesseafvejning i forhold til at evaluere købs- og værkstedsoplevelser (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f) 
 • Interesseafvejning i forhold til statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f) 

Kilder 

Persondata indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos Bakke Auto A/S samt fra forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter.

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk 

Når Bakke Auto A/S indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine oplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne. 

Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er at du ikke kan få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv. 

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan Bakke Auto A/S ikke følge op på din evaluering over for dig. 

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for Bakke Auto A/S at indsamle oplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre aftalen.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler 

Bakke Auto A/S overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplysningerne. 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter 

Bakke Auto A/S overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Bakke Auto A/S videregiver dine personoplysninger til motorregistret, skat, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine oplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Opbevaringsperiode 

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer Bakke Auto A/S oplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav. 

Til brug for markedsføring, opbevarer Bakke Auto A/S dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 5 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale. 

Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke længere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen. 

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf. 

Dine rettigheder 

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen og videregivelse af personoplysningerne, og til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning. 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte Bakke Auto A/S på:

Navn på forhandler:Bakke Auto A/S 
Adresse:

Kattegatvej  5 

6705 Esbjerg Ø

CVR: 34881014

E-mail:Jørgen Schmidt <js@bakkeauto.dk>
Telefon nr.+45 75 14 11 88
Scroll to Top

Book service

Vi kontakter dig hurtigst muligt. 

Skal du i stedet booke tid til dækskifte?